Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια τόνερ για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.
Για περισσότερες πληροφορίες  πατήστε εδώ.