Έκτακτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας