Ένα έγκαυμα μπορεί να έχει διάφορες αιτίες. Οι πιο βασικές είναι να οφείλεται σε θερμικό ατύχημα, σε επαφή του δέρματος με κάποια καυστική ουσία, ή σε ένα ατύχημα στην κουζίνα. Η κάθε περίπτωση απαιτεί και ειδικό χειρισμό. Δείτε ποια είναι τα σωστά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε σε περίπτωση που πάθετε έγκαυμα.

The post Έγκαυμα: Τι να κάνετε σε θερμικό, χημικό, ή έγκαυμα στην κουζίνα appeared first on Iatropedia.